TEKNİK ANALİZ

Doğal taşı’nın yapılarda kullanılması, taşın ocaktan çıkarılıp işlenmesinden, yapının özelliğine göre uygulama tekniklerinin belirlenmesine ve mimari bir bütünlük içinde sunulmasına kadar, ciddi bir uzmanlık ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Doğal taş özellikle müstakil ve villa projelerinde direkt olarak Tuğla üzerine kaba sıva harcıyla kullanıldığında dış cephe maliyetlerini etkin bir biçimde aşağıya çekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi
Maden Fakültesi
Jeoloji Mühendisliğinde Yapılan
Teknik İnceleme Raporlarımız